Διευθυντής

Νικόλαος Λαμπράκης

Καθηγητής

Γραφείο 106

Τηλ: (+30) 2610 997782

Email: nlambrakis@upatras.gr

Στον Τοµέα υπάρχουν και λειτουργούν οι ακόλουθες θεσµοθετηµένες Εργαστηριακές  Μονάδες :

1. Εργαστήριο Υδρογεωλογίας (Ιδρύθηκε το 2000 Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 234/31.10.2000)

2. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας (Ιδρύθηκε το 2000 Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 234/31.10.2000)

3. Εργαστήριο Γεωφυσικής (Ιδρύθηκε το 2000 Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 234/31.10.2000)

4. Εργαστήριο Σεισμολογίας (Ιδρύθηκε το 2000 Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 234/31.10.2000)